سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی میان نفس وهوس جنگ می شود

قلبم به چشم برهم زدنی سنگ می شود

آقا ببخش بس که سرم گرم زندگی است

کمتر دلم برای شما تنگ می شود

امام زمان - حضرت مهدی