سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلام

این شما و این بچه های المپیاد شیمی!!! البته جناب آقای خلینا استاد بنام المپیاد هم در تصویر هستند!!